کاشف اسرار-دومین دوره انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری رشت از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه هفته جاری آغاز شد و با انجام مراحل قانونی و شمارش آرا،نتیجه آن در ساعت ۲۳ همان روز اعلام شد.

photo_2018-04-25_01-02-49

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،علی رغم برگزاری انتخابات ،معرفی شش نفر منتخب و راه یابی تعدادی از پرسنل شهرداری به مرحله دوم جهت انتخابات ۷ نفر بعدی شورای اسلامی کار،سایت خبری شهرداری مرکز پس از گذشت حدود ۲۶ ساعت از اعلام نتیجه انتخابات هم چنان در سکوت خبری به سر می برد.

photo_2018-04-26_01-28-35

برگزاری این انتخابات در حالی بوده سایت خبری شهرداری به مدیریت”مدیریت روابط عمومی شهرداری مرکز”حتی به انتشار اخبار روند برگزاری انتخابات اقدامی نکرده و با ادعای “فاطمه قدیمی حرفه”مبنی بر سرعت در اطلاع رسانی مغایرت اساسی دارد که در مهرماه ۱۳۹۵ به زبان راند.

اینک سئوال می شود برگزاری این انتخابات،کاندیدا شدن تعداد ۴۱ نفر از همکاران”مدیره روابط عمومی شهرداری”برای کسب آرا توسط ۱۳ نفر جهت تشکیل شورای اسلامی برای”قدیمی حرفه”اهمیت نداشته که به این موضوع نپرداخته است؟

photo_2018-04-26_01-28-40

به راستی “قدیمی حرفه”کجاست و آیا شهردار هم تذکری به مدیره روابط عمومی جهت عدم پوشش و انتشار خبر مذکور داده است؟یا این که تشکیل شورای کار برای روابط عمومی اهمیتی نداشته است؟با مستندات پاسخ بدهند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :