کاشف اسرار-معاون اول رئیس جمهوری در آبان ماه سال گذشته با صدور بخش نامه ای مهم خطاب به اعضای هیئت دوات و استانداران سراسر کشور خواست در راستای نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،متاسفانه به رغم گذشت ۸ ماه از صدور بخش نامه”اسحاق جهانگیری کویشاهی“استاندار گیلان طبق بخش نامه عمل نکرده و بنا به مستند برگرفته از سایت استانداری تنها یک ملاقات مردمی داشته است که در خرداد ماه امسال آن هم به صورت محدود و به تعداد انگشتان دست متقاضیان ملاقات،برگزار شد.

مصطفی سالاری “که دارنده مدرک تحصیلی دکتری حقوق می باشد به خوبی می داند تهیه و تنظیم ملاقات های عمومی و نیز هماهنگی ، سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات از شرح وظایف اداره کل روابط عمومی استانداری می باشد که مسئولیت آن با”مرتضی عاطفی”است.

چنانچه نماینده عالی دولت در استان از آبان ماه سال گذشته تاکنون و طی مدت ۸ ماه بیشتر از یک بار نشست ملاقات مردمی داشته و در سایت استانداری منتشر نشده باشد،حتی تدارک برگزاری نشست مجدد انجام نشده باشد،مقصر مدیرکل روابط عمومی استانداری باشد،طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی،ماده هشتم قانون تخلفات اداری و نیز حقوق شهروندی در نظام اداری ؛ضمانت اجرای را بر علیه مدیر آن به دنبال دارد.

اگر هم “سالاری”طبق بخش نامه “جهانگیری کویشاهی”عمل نکرده باشد و ماهیانه حداقل یک نشست مردمی برپا نداشته  است،علاوه بر قانون تخلفات اداری و..حسب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی با وی رفتار می شود که قانون گذار تاکید دارد:

” چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد”.

 

النهایه لازم به توضیح می باشد نشست ملاقات مردمی باید به صورت مراجعات عمومی نه گزینشی و تعداد محدودی از افراد باشد و سالاری باید بداند طبق ماده ۲۳ منشور حقوق شهروندی امضاء شده توسط رئیس جمهوری فعلی، باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌ دسترس باشند.

 

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :