کاشف اسرار-بنا به تصاویر منتشر شده در سایت های اینترنتی دستگاه های دولتی گیلان و یکی از رسانه ها ،مسئول دبیرخانه مجمع نمایندگان استان در دوره های هشتم،نهم و دهم مجلس شورای اسلامی هنگام حضور در جلسات رسمی ،ژست عجیبی از حالت صورت و طرز نشستن دارد.

گذاشتن کف پا بر روی میز پذیرایی

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این نوع ژست”مهدی لطیفی کرارودی”در این رسانه بدون هیچ گونه قضاوت و تحلیلی بازنشر می شود،شخصی که از نیروهای جوان محسوب شده و ضمن این که مسئولیت روابط عمومی دیوان محاسات استان را در کارنامه کاری خویش دارد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :