کاشف اسرار-بنا به تصاویر تهیه شده در بعد از ظهر امروز وضعیت تابلوهای سر درب و یا جهت نمای برخی از ادارات و نهادهای شهرستان شفت که در شهر شفت مستقر هستند نامناسب بوده به طوری که متن تابلوی نصب شده در ابتدای خیابان دسترسی به دامپزشکی ناخواناست.تابلوی نصب شده در ابتدای خیابان دسترسی به اداره بهزیستی شهرستان هم آثار زنگ زدگی و پوسیدگی مشهود است.

تابلوی سر درب محیط زیست هم تعریفی ندارد.اداره راه و شهرسازی هم دارای دو تابلو می باشد که یکی به صورت نئون پلاست بوده و برای زمان قبل از ادغام وزارت خانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال ۹۰ است،

 

تابلوی دیگر از جنس بنر بوده و دیوار این اداره دولتی بسیار زشت بوده و نیاز به حداقل یک سطل رنگ آمیزی دارد.سه تابلوی متعلق به نهاد نماز جمعه هم چند سالی می باشد که رنگ و رخسار از آن پریده که یکی از آنها در روبروی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره دو-منصوب است.دو تابلوی دیگر در جاده دسترسی شفت به رشت و جیرده هم منصوب بوده و عدم رسیدگی به وضعیت آنها جای تحیر است!

تابلوی اداره ورزش و جوانان این شهرستان که در جاده شفت به رشت و جیرده استقرار دارد،حال و روز خوبی ندارد!متاسفانه برخی از تابلوهای منصوب شده در جاده شفت به رشت و جیرده بر اثر غفلت مسئولین ذیربط توسط شخص یا اشخاصی به وسیله اسپری مشکی رنگ دچار وضعیت نامناسبی هستند که می توان به تابلوی خوش آمدگویی به شفت،ستاد نماز جمعه و نیز تابلوی علائم راهمایی و رانندگی در راستای عدم تجاوز از سرعت نشان دداده شده در تابلو است،ضمن این که  اولین میدان موجود شفت در مسیر رشت به فومن و شفت به ملاسرا  در حوالی شهرداری فاقد نام گذاری است.

النهایه سئوال می شود با توجه به این که این ادارات در شهر شفت مستقر هستند و هر روزه در دیدگان فرماندار شفت قرار دارد،چرا این گونه تابلوها ترمیم نمی شود و تابلوهای نامناسبی که حالت پوسیدگی و زنگ زدگی دارند با اخطار شهرداری جهت حفظ سیمای شهری مرمت نمی شود؟آیا شهردار و فرماندار تاکنون اخطار داده اند؟اگر پاسخ مثبت است با مستندات برای تنویر افکار عمومی پاسخگو باشند؟فرماندار کجاست؟

تابلوهای دام پزشکی

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :