کاشف اسرار-اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شفت در شهریور ماه سال گذشته نسبت به انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر به سمت شهردار اقدام کردند که هم چنان عهده دار این سمت است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،یاسر شادفرد بنا به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها دارای اصالت شفتی بوده ولی بر اساس شنیده های غیر رسمی که صحت آن مورد تائید این رسانه نمی باشد و در دست بررسی است،در این شهر ساکن نبوده و در رشت ساکن است.

با توجه به این که طبق مقررات جاری در کشور،شهرداران باید در حوزه محل خدمت خویش ساکن باشند،اینک از فرماندار شهرستان شفت،رئیس شورای اسلامی و شهردار شفت و اداره کل بازرسی گیلان سئوال می شود با ارائه مستندات قانونی پاسخ بدهند آیا سکونت شادفرد در شهر رشت صحت دارد یا خیر؟

به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که بر اساس مواد (۷۲) و (۹۴) قانون‌تشکیلات، وظایف وانتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران می باشد، شهردار باید در محدوده یک شهر ساکن باشد.

در این ماده قانونی آمده است؛ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است‌برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :