کاشف اسرار-به دنبال طرح شایعات زبانی و یا در فضای مجازی از روز گذشته مبنی بر این که نرخ  بنزین گران می شود برخی از رانندگان وسایط نقلیه سبک که خود را زرنگ می پندارند در صف های پمپ بنزین قرار گرفته اند و این روند تداوم دارد که به قول خودشان بتوانند باک پر از بنزین داشته باشند تا از قیمت ارزان بهره مند بشوند و حضور در صف های پمپ بنزین ها،نه تنها سبب بروز ترافیک،هرازگاهی حضور ماموران پلیس راهور برای ایجاد نظم بخشی در عبور و مرور و سلب آسایش برای عابرین پیاده و نیز خودروهای سواری شده است و این سئوال تداعی ماشین می شود به فرض پر کردن باک خودرو از بنزین،این تشویش و اتلاف وقت و… چند روز برای شخص آنها دوام دارد؟ در مقابل چه آثاری برای منافع عمومی دارد.بنابراین انتظار می رود این گونه افراد منطقی رفتار کنند و مانع از سوء استفاده اشخاص تشویش ساز اذهان عمومی بشوند،ضمن این که مدیریت پخش فرآورده های نفتی استان هم بنزین سوپر مورد نیاز نیز عرضه کند.

*عکس تزئینی است

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :