کاشف اسرار-معاون خدمات شهری شهرداری رشت ،مدعی شد:متاسفانه موضوع برداشت شن توسط این نهاد عمومی غیر دولتی جهت پوشش زباله سایت زباله سراوان فاقد اهمیت موضوع برای ادارات مربوطه است و تبعات آن دامن گیر همه می شود.

علی مقصودی شقاقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار از پی گیری های مستمر فرماندار رشت برای کسب مجوز برداشت شن توسط این نهاد عمومی غیر دولتی از بستر رودخانه سپیدرود تشکر کرد.

وی با اشاره به صدور مجوز برداشت شن توسط شهرداری رشت از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان در ۲۸ تیر ماه امسال،اظهار کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون به این نهاد عمومی غیر دولتی اجازه برداشت شن داده نشده است و تبعات آن دامن گیر همه خواهد شد،ضمن این  که متاسفانه حتی به صحبت استاندار هم کم توجهی شد.

به گفته معاون خدمات شهری شهردار رشت،کم کاری و تاخیر و تعلل شرکت سهامی آب منطقه ای ،سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان و اهالی محلی و ….مانع کار برداشت تاکنون بوده است

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :