کاشف اسرار-انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رشت در پنج شنبه هفته جاری برگزار  و تنها با یک تغییر مواجه شد و این تغییر عدم تمایل نائب رئیس پارلمان شهری برای تصدی این پست برای سال دوم بود.

آیا عدم تمایل دوباره”حجت جذب”برای تصدی دوباره این سمت به جهت خستگی یک ساله بوده است؟،نائب رئیسی که تاکنون نشست خبری با اصحاب رسانه نداشته است و تمایلی برای مصاحبه هم ندارد.

با توجه به این که وی طی یک سال گذشته پست رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت را بر عهده داشته و توانسته اقبال برخی از رای دهندگان را به سمت خودش جذب بکند،آیا با عدم ابراز تمایل برای تصدی سمت نائب رئیسی شورای اسلامی شهر رشت تمایل دارد با فراغ بال به دنبال کاندیداتوری نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی از یکی حوزه های انتخابیه استان گیلان باشد؟

در صورتی “سید کاظم دلخوش اباتری” برای دوره آینده خانه ملت تمایل داشته باشد به جای زادگاه خودش در صومعه سرا از رشت کاندیدا بشود،سید امیر حسین علوی امندانی”هم از حوزه انتخابیه صومعه سرا کاندیدا خواهد شد و مورد حمایت احتمالی اصول گرایان از جمله “دلخوش اباتری”قرار خواهد گرفت.

با توجه به این که رئیس فعلی شوزای اسلامی شهر رشت،اهل شهرستان صومعه سرا می باشد،اگر به مجلس راه یابد ،خوش اقبال است و اگر هم راه نیابد،متضرر نشده و هم چنان در سمت عضو شورای اسلامی شهر رشت به فعالیت ادامه خواهد داد.به هر حال باید منتظر ماند،آینده”حجت جذب”چه سرنوشتی را برای وی رقم می زند و آیا کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی خواهد شد؟

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :