کاشف اسرار-معاون خدمات شهری شهرداری رشت به انتشار گزارشی در پایگاه خبری کاشف اسرار با تیتر:”باران به بخش هایی از رصدخانه کوشیار گیلانی رشت آسیب زد”،واکنش داد.

علی مقصودی شقاقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار با قدردانی از این رسانه برای پرداختن به مسائل شهری از جمله انتشار گزارش خسارت دیدن بخش هایی از رصد خانه به علت بارش باران از مرمت این مجموعه فرهنگی و آموزشی در هفته قبل خبر داد.

وی با بیان این که مدیریت بر مجموعه رصد خانه مذکور بر عهده سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت است،افزود:حسب بازدید و پیگیری بنده نقص لوله انتقال آب باران توسط مدیریت منطقه ۴ شهرداری حل شد.

به گفته رئیس هیات مدیره سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت،یک قسمت از ناودانی از جای خودش در رفته بود ،همین باعث شده بود آب از مسیرش خارج می گردید ،تعمیر کار لوله را جا زد و کل مسیر ناودانی هم تمیز کرد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :