کاشف اسرار-با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی منصوب شدند.

به گزارش کاشف اسرار،طبق حکم”مرتضی بانک”،امین افقی”با سابقه حدود ۱۴ ساله مدیریت روابط عمومی منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از اعضای موظف این سازمان منصوب و معرفی شده است،شمن این که سید مهدی نقدی هم دیگر عضو جدیذ منصوب شده است.

 لازم به ذکر می باشد، وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که در جلسه ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۹۹۸۷۴/ت ۵۴۰۴۶ ک مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲ تصویب کردند:

بر این اساس آقای سید مهدی نقوی جایگزین حمید مرتضایی و همچنین امین افقی جایگزین محمد علی نجفی شده و به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منصوب شدند و این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲ به تایید ریاست جمهوری رسیده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :