کاشف اسرار-علی رغم این که طی هفته های گذشته دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به پلمب مطب پزشک معروف در شهر رشت اقدام کرد ولی اقدام این دستگاه دولتی سبب واکنش دارنده مطب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،پس از پلمب مطب این پزشک واقع در خیابان ولی الله اردشیری بلوار دیلمان شهرک گلسار منطقه ۱ رشت،این پزشک نسبت به انتقال این مکان به ساختمان پزشکان کنار پل بوسار اقدام کرده و حتی آدرس جدید در کنار مکان پلمب شده،چسبانیده و برای عموم مشهود است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا دانشگاه علوم پزشکی به این تغییر مکان و دایر کردن مطب در ساختمان پزشکان واکنش سریع خواهد داد تا عموم مردم مطلع بشوند یا دایر کردن این مطب که مشخص نیست با کسب اجازه از مرجع ذی صلاح بوده است یا خیر؟یا این مطب هم چنان دایر خواهد ماند یا پلمب بشود؟

حسب ماده ۲۶ آیین نامه «شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.».

بر اساس ماده مذکور و مطابق بند ن ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی، صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور کنترل و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و نحوه خدمات پزشکی و حفظ و صیانت از جامعه پزشکی از بروز تخلف، کلیه اشخاصی که شاغل در حرفه پزشکی می باشند، مکلفند در زمان تاسیس مطب و یا موسسه پزشکی و نیز تغییر آدرس، مراتب را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع داده تا چنانچه مسئولین سازمان و یا مراجع قضایی، در خصوص اقدامات درمانی، توسط نامبردگان نیاز به اخذ توضیح داشته باشند، به سهولت در دسترس مراجع  مذکور قرار بگیرند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :