کاشف اسرار-طی روهای گذشته اخباری در فضای مجازی مبنی بر اختصاص بیش از ۶۱ میلیون تومان پاداش به معاون اسبق اداری و مالی سازمان اتوبوس رانی شهرداری رشت(سازمان حمل بار و مسافر)منتشر شده است.

به گزارش کاشف اسرار،بر اساس شنیده ها به صورت موثق”سیده مریم رضا طبع ازگمی” در ششم مهر ماه ۹۵  نامه ای خطاب به مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی با فوریت عادی جهت قدردانی از مسئولین سازمان صادر کرده است و مرتضی شریفی هم طی دستوری برای خودش،”سیده مریم رضا طبع ازگمی” و “حسین قلی پور” پاداش در نظر گرفت.

چکی بابت قدردانی از مسئولین سازمان اتوبوس رانی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال در وجه “رضا طبع ازگمی به شماره۸۴۴۶۶۲ صادر شد،ضمن این که بابت پاداش کمیسیون معاملات عمده ،متوسط شش ماهه اول و نیز پاداش کمیسیون معاملات متوسط ۶ ماهه دوم سال در مجموع ۱۰ میلیون و ۵۲ هزار تومان اختصاص یافته و صحت این موضوع نیازمند بررسی توسط مراجع ذی صلاح قانونی بوده و هنوز اثبات نشده است.

بر اساس اخبار دریافتی برای پاداش های روز های حساب دار،حمل و نقل ،بهای نقدی کت وشلوار سال ۹۴ و پاداش ۶ ماهه اول داخلی در مجموع ۱۰۰ میلیون و ۸۰۰ ریال به این کارمند شهرداری اختصاص یافته ولی هنوز این پرداخت و ارقام آن محرز نشده است.

هم چنین طبق شنیده ها برای “رضا طبع ازگمی”از بابت پول لباس ۱ ساله مرکز،پول لباس ا ساله سازمان،بهای نقدی کت و شلوار سال ۶ ماهه دوم ۹۵ و نیز پاداش قدردانی از مسئولین ۶ ماهه دوم ۹۵،پاداش ۶ ماهه دوم داخلی سازمان و نیز پاداش بابت تقدیر از کمیسیون معاملات عمده در مجموع ۱۲۰ میلیون ریال اختصاص یافته است، لکن هنوز اختصاص،پرداخت و دریافت این مبالغ محرز نشده است.

با توجه به این که”رضا طبع ازگمی“یکی از نیروهای دست پاک شهرداری رشت محسوب می شود و کوچکترین اتهامی به وی وارد نیست،بهتر است مشارالیها نسبت به ابراز صحت و سقم این پاداش ها در مجموع ۶۱۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۶۰۰ ریال با ارائه مستندات اظهار نظر فوری نمایند و اگر پاسخ ندهند دلیل بر دریافت این پاداش هاست.

ضرورت دارد دستگاههای نظارتی در این باره پس از بررسی مدارک احتمالی،ابراز نظر فوری کرده  و موضوع را تکذیب کنند که خدای نکرده در فضای مجازی نسبت به این بانوی شاغل در شهرداری جفایی وارد نشود و اگر هم دریافت کرده و طبق مقررات بوده است ،دریافتی های احتمالی گوارای وجودش باشد.

ناگفته نماند از آن جایی که مشخص نیست ارقام هر کدام از پاداش های درنظر گرفته شده بر اساس ریال و تومان بوده است،بنابراین اگر مستندات در این باره به دست پایگاه خبری”کاشف اسرار”برسد برای تنویر افکار عمومی مبالغ به ریال یا تومان در متن خبر اصلاح خواهد شد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :