کاشف اسرار-بنا به اطلاعات واصله موثق،یکی از دکه داران مطبوعاتی واقع در چهار راه گلسار رشت با انعقاد قراردادی  خدمات کارشناسی با شهردار مستعفی و سابق این شهر به عنوان:” کارشناس ورزشی در باشگاه شهرداری”تعیین شد.

 

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این قرارداد بین “مسعود نصرتی قزوینی نژاد”و”میر حسین خوشحال شاقاجی رسیده و مدت قرارداد آن از ۳۰ تیر تا ۲۹ اسفند ماه امسال و به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال است.

“خوشحال شاقاجی”دارای سابقه دکه داری در چهار راه گلسار می باسد و همواره از زمان شروع به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت به عنوان راننده احمد رمضان پور نرگسی یکی از اعضای پارلمان شهری دیده شده است.

موضوع قرارداد نامبرده عبارت از:استفاده از خدمات ورزشی برابر قوانین و مقررات شهرداری و ارائه نظریات کارشناسی در امور ارجاعی و پیگیری امور مربوطه در مراجع ذی صلاح حسب دستور شهردار و معاونین شهردار و هماهنگی و نظارت بر امورات محوله و شرکت در جلسات متشکله در واحدهای مختلف شهرداری و ارائه طریق و راهنمایی معاونین و مدیران شهرداری عندالاقتضاء و بر حسب درخواست آنان.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :