کاشف اسرار-با حکم مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،مدیر جدید بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی رسول اکرم(ص)رشت منصوب و مشغول به کار شد.

انتصاب مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت اطلاع رسانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان،با حکم”محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی”بابک خسروی به این سمت منصوب و از زحمات اسدالله “خوشخو” به عنوان مدیر قبلی قدردانی شد.

سوال کاشف اسرار-انتشار خبر یاد شده در سایت اطلاع رسانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در حالی می باشد علت تغییر مدیریت ذکر نشده ،ضمن این که این گونه اطلاع رسانی ناقص مسئول یاد شده خلاف بند دهم ماده ۸ مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۵ شمسی شورای عالی اداری دولت تدبیر و امید در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری است.

این مصوبه تاکید دارد:”دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطلاع رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند،:”الف- مفید بودن اطلاعات قابل دسترسی یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آنها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد.ب- درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد.ج- به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد.د- به موقع بودن اطلاع رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.هـ- کامل بودن اطلاع رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم ، به صورت یکجا اعلام شوند”.

بنابراین با توجه به اطلاع رسانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ،ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ مصوبه شورای عالی اداری و ابلاغیه رئیس جمهوری ،تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی مدیر درمان تامین اجتماعی به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد”.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :