کاشف اسرار- نود و سومین جلسه شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا برگزار شد و در این نشست لایحه سفر مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق خوراک رشت و یک نفر نماینده در بخش فرهنگ و هنر و همچنین آشپز با هزینه ۵۰ میلیون تومان برای حضور در سیزدهمین کنفرانس شهر خلاق خوراک که از ۲۰ الی۲۷ خرداد در شهر فابریانو ایتالیا برگزار می شود مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

سفرهای خارجی هیچگونه دستاوردی نداشته است

به گزارش کاشف اسرار به نقل از دیار میرزا،یک عضو شورای اسلامی شهر رشت در مورد این لایحه گفت: به نظر من این سفر غیر ضروری است زیرا اینگونه سفرها هیچ دستاوردی برای شهر رشت تاکنون نداشته است.
بهراد ذاکری با بیان اینکه باید فکر جدی برای حفظ برند شهر خلاق خوراک داشته باشیم، افزود: چنین سفرهایی مشکل را حل نمی کند. هدف این بوده که در حوزه اقتصادی و گردشگری از قبال این برند رونق پیدا کنیم که متاسفانه چنین چیزی رخ نداد.

موافقت عاقل منش با سفر خارجی

دیگر عضو شورای شهر رشت طی سخنانی با بیان اینکه انتقاداتی در مورد سفرهای شهر خلاق خوراک مطرح است، یادآور شد: در یک‌سال اخیر هیچگونه سفر خارجی انجام نشده است و فقط انتقاد نباید داشته باشیم.

محمد حسن عاقل منش خواستار ارائه برنامه در این حوزه شد و گفت: متاسفانه طرح هایی مانند خیابان خوراک شناسی و آکادمی خوراک نیز ابتر مانده است.
وی افزود: متاسفانه شهرداری شرایط پذیرش ورود بخش خصوصی را نداشته است که از نظر بنده بیشترین ضعف مدیریتی را در این حوزه داشتیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت ،تاکید کرد: این فرصت بسیار خوبی است و باید از کرسی شهر خلاق خوراک شهر رشت در یونسکو دفاع و آن را حفظ کنیم.

عاقل منش با موافقت با حضور در ایتالیا گفت: این سفر باعث می شود که آخرین اطلاعات را در این زمینه کسب کنیم.

برنامه مدونی در زمینه شهر خلاق خوراک وجود ندارد

تنها بانوی عضو شورای شهر رشت نیز طی سخنانی اظهار کرد: بنده مخالفی با سفرهایی که خروجی خوب برای شهر رشت داشته باشد، ندارم اما در یک سال گذشته برنامه مدونی در زمینه شهر خلاق خوراک ندیدم .

فاطمه شیرزاد کوزانی،اذعان کرد: برای من کارها و اقدامات قابل قبول نبوده و بهتر است این مبلغ را برای زیرساختهای شهر خلاق خوراک استفاده کنیم تا کاری ماندگار برای شهر باشد.

وی افزود: در حوزه اطلاع رسانی در شهرداری دو مدیر حضور دارند که باید به زودی این امر تعیین و تکلیف شود.

دیگر عضو شورای شهر رشت نیز طی سخنانی در مورد لایحه سفر شهر خلاق خوراک گفت: تاکنون در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ وظایف ما در مقابل یونسکو چیست؟

به گفته فرهام زاهد آجی بوزایه، مهمترین مسئله اینکه برند شهر خلاق خوراک به نام چه کسی است، شهرداری رشت یا یک فرد؟بنده مخالف سفر مدیران شهرداری نیستم اما باید این سفرها خروجی داشته باشد.

گزارش سفرها شفاف ارائه شود

منتخب اول و عضو شورای اسلامی شهر رشت هم طی سخنانی،اظهار کرد: اگر مالک این برند شهرداری رشت باشد با نرفتن به این سفر ایا به کرسی شهرداری خدشه وارد می شود؟

احمد رمضان پور نرگسی،تصریح کرد: موضوع دیگر باید مشخص شود که چند سفر برای این برند انجام شده است و گزارش این سفرها نیز باید شفاف ارایه شود.

گفتنی است در پایان اعضای شورا با این لایحه موافقت نکردند.

توضیحات کاشف اسرار-سوم خرداد ماه سال گذشته واحد ارتباط با رسانه های شهرداری که در چارت اداری زیر مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل می باشد به صورت غیر قانونی توسط”مسعود نصرتی قزوینی نژاد”به عنوان شهردار مستعفی از “فاطمه قدیمی حرفه”و به “سیده مریم رضا طبع ازگمی”مدیر خارج از چارت ارتباط با رسانه های حوزه شهردار واگذار شد و این امر همچنان استمرار دارد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :