کاشف اسرار-مدیر مالی شهرداری رشت به دنبال قطع برق ستاد مرکزی این نهاد عمومی غیر دولتی در صبح امروز،با انتشار پست اینستاگرامی به صورت وقیحانه به مدیر استانی توهین کرد و نوشت:این استان صاحب ندارد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،متن کامل پست “یعقوب امیری “و تصویری از آن به شرح ذیل است.لازم به تذکر است تحلیل درباره توهین بودن یا نبودن به حقوق دانان واگذار می شود :

“امروز حول و حوش ساعت ۱۱ برق ساختمان مرکزی شهرداری رشت قطع شد.قطعی بیشتر از ۲ ساعت طول کشید.برای مذاکراتی به دفتر سرپرست شهرداری رفتم.اونجا(آن جا) شنیدم که قطعی برق به جهت بدهی برق مصرفی بوده .مهندس بهارمست چند باری تماس گرفتن تا این مشکل رو حل کنن(کنند). به جهت حضور مدیران برق در جلسات،موضوع به شکل ارسال پیامک پیگیری شد.همون(همان جا) جا شنیدم که چند پایگاه خبریم(خبری هم) که از قضا در ساختمان حضور داشتن(داشتند) ،خبر زدن(زدند) با این مضمون که این قطعی برق به خاطر بدهی شهرداری و هم چنین تضاد بین ۲ دستگاه بوده…!!اگر این درست باشه که باید تاسف خورد برای این شهر و مردمانش!تصور کنین((کنید) ۲ ساعت یه (یک)سازمان عمومی کل خدماتش قطع باشه،مردم سرگردان،کارکنان معطل،چیه که مدیر فلان دستگاه برا(برای)مطالبه سازمانش تصمیم گرفته این جوری اقدام کند..!فرض کنین(کنید) فردا هم شهرداری بیاد اقدام مشابه کنه و بخواد(بخواهد)اقدام مشابه کنه(بکند) و بخواد(بخواهد)از خجالت شون (آنان)در بیاد…!!؟؟تا الان فکر می کردم شهرداری صاحاب(صاحب)نداره،اما الان !پی بردم که شهر و استانم (استان من)صاحاب(صاحب)نداره”

نقد کاشف اسرار-مدیر مالی شهرداری رشت که در متن اینستاگرامی نوشته است:شهر و استانم صاحب ندارد”به این سئوال پاسخ بدهند اگر مدیریت مالی شهرداری رشت صاحب و مدیر داشت ،اصولا از بدهی اطلاع می داشت و نسبت به پرداخت بدهی به شرکت توزیع نیروی برق اقدام می کرد نه این که پس از قطع برق به دفتر شهردار برود و تازه از دلیل برق اطلاع یابد. از سوئی دیگر چطور این نهاد رقم هنگفتی با تائید پارلمان شهری به تیم های فوتبال “سپیدرود”و داماش”که از قضا به ترتیب با هدایت”سرپرست شهرداری “و عضو مسن شورای اسلامی شهر هدایت می شود کمک کرد ولی از پرداخت به موقع بدهی برق عاجز است؟مواردی داخل پرانتز نشر داده شده از جانب این رسانه جهت بیان دقیق منظور نویسنده است.امیدواریم شرکت توزیع نیروی برق استان هر چه سریعتر روشن گری کند شهرداری چه میزان بدهی داشته و تاخیر احتمالی در پرداخت بهای مصرفی را هم اعلام کنند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :