کاشف اسرار-سوم خرداد ماه سال گذشته بود که شهردار مستعفی رشت با صدور جکم انشایی نسبت به انتخاب مدیری خارج از چارت برای ارتباط با رسانه ها حوزه شهردار اقدام کرد.به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،انتصاب”سیده مریم رضا طبع ازگمی”توسط”مسعود نصرتی قزوینی نژاد”که فردی فاقد سابقه فعالیت مطبوعاتی بود با واکنش شدید برخی از رسانه ها مواجه شد.شدت انتقادات به حدی بود که این موضوع دست مایه بحث و طرح انتقادات توسط تعدادی از خبرنگاران در دومین نشست خبری شهردار سابق در نیمه اول سال قبل شد.پس از گذشت مدتی این انتقادات تا حدودی فرو کش کرد،البته تعدادی از منتقدین هم بارها هنگام

تردد به واحد مالی شهرداری مرکز رویت شدند .این سئوال در ذهن تداعی شده ،آیا این افراد انگشت شمار به تعداد یک دست توانسته اند نظر مدیره خارج چارت را جلب بکنند و فاکتوری ارائه و با اخذ نظر مثبت فاکتور مربوطه با ارسال نامه ای احتمالی  به امور مالی هدایت بشود یا چنین حدسی صحت نداشته باشد و در حد گمان و شنیده ها می باشد؟

به هر حال تاکنون پایگاه خبری”کاشف اسرار”از ابتدا تاکنون انتصاب مدیر ارتباط با رسانه ها حوزه شهردار را غیر قانونی و خارج از چارت می داند و بارها با انتشار مطالب متعدد بر این امر صحه گذاشت،حتی سبب محرومیت از پرداخت پولی بابت فاکتورهای ارائه شده در واپسین ساعات فعالیت شهردار مستعفی رشت و صدور دستور برای”سیده مریم رضاطبع ازگمی”شد.

۳۸۲ روز از زمان انتصاب مدیریت واحد مذکور سپری شده و فقط”فاطمه قدیمی حرفه”طبق چارت مسئولیت قانونی ارتباط با رسانه ها را بر عهده دارد،مگر این که شهردار جدید که مراسم معارفه اش در عصر امروز برگزار شد،تصمیم جدیدی بگیرد.

تصمیم جدید”ناصر حاج محمدی”می تواند کنار گذاشتن”رضا طبع ازگمی”از سمت “مدیریت ارتباط با رسانه های حوزه شهردار”تداوم این فعالیت،واگذاری مجدد این حوزه طبق چارت به”قدیمی حرفه”یا عزل”قدیمی حرفه”از سمت”مسئول  روابط عمومی شهرداری مرکز”و انتصاب”رضا طبع ازگمی”بدون تحصیلات مرتبط به این سمت و یا عزل یکی یا هر دو و انتصاب شخص دیگری باشد

.ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار جدید رشت در حاشیه مراسم معارفه خودش به این سمت در واکنش به به فعالیت مدیریت خارج از چارت ارتباط با رسانه ها حوزه شهردار،اظهار کرد:همه باید به چارت برگردند و بی قانونی تعطیل شد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :