کاشف اسرار-شهردار غیر بومی سه روز پس از جلوس بر صندلی مدیریت این نهاد عمومی غیر دولتی در اقدامی تعجب بر انگیز در اولین گام عزل و نصب ها ،نسبت به عزل مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با حکم غیر منتظره”ناصر حاج محمدی”،”فاطمه قدیمی حرفه”دارای تحصیلات در رشته تحصیلی علوم ارتباطات مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی  بوده ،ضمن این که دارای سوابق کاری در حرفه روزنامه نگاری است.

علی رغم این که در طول مدت فعالیت “فاطمه قدیمی حرفه”انتقاداتی به عملکرد مشارالیها وارد شد ولی دارای ارتباطات گسترده با افراد مختلف بود،بومی و با فرهنگ دیار خود و حتی اصحاب رسانه و مدیران شهری،شهرستانی و استانی آشنایی کامل ذاشت.

متاسفانه شهردار غیر بومی در اقدامی تعجب برانگیز نسبت به انتصاب شخصی به نام و نام خانوادگی:”علی تهم”را به این سمت منصوب کرده که با جستجو در نوار اینترنتی حداقل به سمت “مدیرکل سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور “بر می خوریم ،ضمن این که”تهم”روستایی در استان زنجان است.

با توجه به این که عزل و انتصاب مدیران حق قانونی شهردار جدید به شمار می آید،لکن انتظار می رفت در عزل مدیر سابق روابط عمومی مقداری به تاخیر می انداخت و با تعامل با اصحاب رسانه و سایر اشخاص ذیربط نسبت به انتخاب فردی متخصص هم چون”قدیمی حرفه”مبادرت می کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :