کاشف اسرار-دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد، خدمات راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان های واحدهای تابعه خود را طی فرآیند مناقصه قیمت به صورت حجمی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

شرایط متقاضیان: 

۱- دارا بودن شخصیت حقوقی و رتبه از سازمان مدیریت در امور تاسیسات 

۲- دارا بودن توان مالی کافی

۳- حسن سابقه کاری و تجربه مرتبط و معتبر

زمان دریافت دفترچه:

 متقاضیانی که دارای شرایط فوق الذکر بوده و آمادگی اجرای خدمات موضوع مناقصه را دارند می توانند از تاریخ ۱۷ تیر لغایت ۲۷ تیر جهت دریافت حضوری اسناد (دفترچه شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ) با پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال  به شماره حساب ۲۱۷۸۳۸۴۴۴۰۰۰۶ بانک ملی به نام درآمد دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به همراه  اصل فیش واریزی و ارایه معرفی نامه به به آدرس: رشت- میدان فرهنگ- خیابان پرستار- ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه – طبقه همکف –  اتاق ۱۳۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه مراجعه نمایند.

زمان تحویل اسناد از تاریخ ۲۹ تیر لغایت ۹ مرداد در مکان خرید اسناد می باشد. 

هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

بیمارستان های مورد نظر؛

۱   –   مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)رشت

۲    –  مرکز آموزشی درمانی پورسینا  رشت

۳     – مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

۴    –  بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی        

۵   –   بیمارستان شهید انصاری رودسر

۶  –    بیمارستان شهید بهشتی آستارا

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :