کاشف اسرار-۱۴ اسفند ماه ۹۵ بود استاندار گیلان به استناد مصوبه ۲۴ بهمن ۹۵ شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه گیلان و در اجرای ماده ۱۸ اساس نامه سازمان مزبور ،با استفاده از اختیارات تفویضی وزیر کشور نسبت به انتصاب مدیرعامل این تشکیلات اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بنا به حکم”محمد علی نجفی”امیر کیاسر”سید پویا شهشهانی رشتی”متولد ۱۳۵۸ و دانش آموخته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی به این سمت منصوب شد.

بنا به مصوبه ۲۵ دی ماه سال گذشته که امضای” علی اوسط اکبری مقدم “به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هم به چشم می خورد با تمدید دوره مدیرعاملی”شهشهانی رشتی”به مدت ۲ سال موافقت شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :