کاشف اسرار-سایت آزانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار یادداشتی از درگذشت”یوکیا آمانو”به عنوان مدیر اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار به نقل از سایت آزانس مذکور در این یادداشت آمده است:دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی با ابراز تاسف از عمیق ترین غم و اندوه درگذشت مدیر اجرایی یوکیا آمانو خبر می دهد. دبیرخانه مایل است تا آخرین اظهارنظر خود را که او قصد دارد در نامه خود به هیئت مدیره اعلام کند که تصمیم خود را برای از بین بردن دارد، به اشتراک می گذارد: “در طی دهه گذشته، آژانس به لطف حمایت از کشورهای عضو و اختصاص کارکنان آژانس، نتایج آتی را برای رسیدن به هدف” اتم برای صلح و توسعه “تحویل داد. من از دستاوردهای ما بسیار افتخار می کنم و از کارکنان کشورهای عضو و آژانس سپاسگزارم. ” پرچم آژانس بینالمللی انرژی اتمی به نیمه مأموریت کاهش خواهد یافت.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :