کاشف اسرار-معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری رشت از عزل خود از این سمت و انتصاب یک کرمانشاهی به این پست دارای سابقه ۳ ساله فعالیت در این نهاد عمومی غیر دولتی خبر داد.

نتیجه تصویری برای محمد پور ناصرانی

محمد پور ناصرانی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار در حوزه اجتماعی با اعلام این خبر،اظهار کرد:از اسفند ماه ۹۶ عهده دار سمت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت بودم و امروز از این سمت عزل شدم.

وی با اشاره به انتصاب رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت.به این سمت،رضا ویسی اهل کرمانشاه را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.

این مسئول معزول که ثبت تمدید قراردادش در آبان ماه سال گذشته صورت گرفت و طبق قانون باید از کارکنان دارای حداقل استخدام پیمانی در چارت مصوب استفاده بشود،مدعی تبدیل وضعیت به پیمانی از ۲ سال قبل بوده و تاکید دارد:”حکم داشته ولی نتوانسته ام به سرانجام برسانم”

پور ناصرانی ،تغییر و انتصاب مدیران را حق شهردار جدید دانست و ابراز کرد:من پس از عزل پستی ندارم و دوست ندارم پستی بگیرم و می خواهم راحت زندگی بکنم و پست های قبلی طی ادوار به می دادند

پور ناصرانی،تاکید کرد:شهردار حق دارد افراد عزل بکند،می خواهد با تیم خودش کار بکند و دوست دارد آدم های خودش داشته باشد .

وی اذعان کرد:”ناصر حاج محمدی”به عنوان شهردار رشت ،تشخیص دادند،”ویسی”دارای سابقه فعالیت سه ساله در شهرداری مرکز استان گیلان و اصالت “کرمانشاهی” بهتر می تواند از بنده عمل بکند.

معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری رشت،مدعی شد:وقتی از نیروهای بومی و رشتی حمایت کافی نمی شود،مدیری غیر بومی جایگزین می شود و مبارک تان باشد.

پایان پیام

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :