آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) شماره ۲۰-۹۸ق شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

ردیف         
۱    نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
۲    شرح مختصر موضوع مناقصه : توسعه شبکه آب آشامیدنی شهر رشت به طول ۳۰۱۲ متر
۳    مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۵
۴    محل خرید حضوری اسناد : رشت ، جنب پارک قدس – شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، دفتر قراردادها
تلفن : ۰۱۳۳۳۳۶۸۴۸۲   
۵    قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال بحساب ۱-۱۲۲۲۲۲۲۲۲ -۴۳-۲۹۰۲ بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نشانی رشت ، فلکه یخسازی بنام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
۶    میزان سپرده شرکت در مناقصه ۲۸۱،۵۸۰،۰۰۰ ریال -(انواع تضمین : چک بانکی تضمینی، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکی )
مبلغ برآورد : ۵،۶۳۱،۴۴۶،۱۲۱ ریال مبنای برآورد اولیه :فهرست بها پایه سال۹۸ نوع فهرست بها : شبکه توزیع آب و تاسیسات مکانیکی

۷    مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت۱۴روزشنبه مورخ۹۸/۵/۲۶ دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
۸    زمان و مکان گشایش پیشنهادها : ساعت ۹:۳۰صبح روزیکشنبه مور خ ۹۸/۵/۲۷،سالن جلسات
۹    رشته پیمانکار : آب
۱۰    محل تامین اعتبار :جاری
۱۱    ارایه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE ) در هنگام عقد قرارداد الزامی است .
۱۲    دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه
۱۳    سایت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir
سایت شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان: www.abfa-guilan.ir
۱۴    مهلت اعتبار پیشنهاد: ۳ ماه( برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد)
۱۵    هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار استان به عهده برنده مناقصه می ‏باشد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :