کاشف اسرار-یکی از شاعران پیش کسوت گیلانی با ارسال رنج نامه ای از سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری رشت طی سنوات قبل تاکنون به دلیل بی توجهی به هرس درختان مقابل منزل مسکونی و آسیب دیدن بنا در خیابان تختی – روبروی کوچه شمس جنب نانوایی بربری خاکسار به شدت انتقاد کرد.

به گزارش کاشف اسرار،جلیل واقع طلب در متن ارسالی برای”مدیر مسئول این رسانه، نوشت: ” باسلام آن چه خدمت حضرتعالی ایمیل کردم رنج نامه ای است که قریب ۲۰سال است از آزارِسازمان زیبا و منظر و فضای شهری شهرداری رشت(پارکها و فضای سبز )می کشم.

این درختهان جلوی منزل بنده استقرار دارد و همان طور که می بینید انگار پشت بام ما را با پارک اشتباه گرفته اند!

برگهای درخت پس ازریختن در ناودان و بارش باران به شکل گِل درآمده و باعث می گردد آب زیر ناودان بزند وچوب ها را خیس کند که کم کم پوسیده میشوند. در همین رابطه چندین سال قبل تمامی سقف فرو ریخت .

من بعد از آن هر بار خسارت دیدن باید به مراجع صالح مراجعه و شکایت بکنم تا از شهرداری بیاند و شاخه ها را هرس کنند و بعد از آن هزینه سرسام آور پاک کردن ناودانها تحمیل می شود.

اما الآن با هزینه بالا و دو طبقه بودن صحبت از۶۰۰ هزارتومان میکنند و بیمه کارگر هم لازم است.این سئوال در ذهن بنده تداعی شده وقتی اکثر درختهای جنگلی را دارند غارت میکنند این سازمان فضای سبز را بالای خانه مردم باید بنا کند؟”

توضیح کاشف اسرار/طیق اطلاعات “سجاد محجوب”متولد “رودسر”از نیروهای قراردادی بوده و خلاف قوانین و مقررات مدیریت این مجموعه بر عهده دارد.اگر احتمالا امسال تغییر وضعیت داشته باشد اطلاعی در دسترس نیست.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :