کاشف اسرار-مدیر اداره فناوری مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان،تاکید کرد: استفاده ازکمباین های مخصوص برنج سختی کار، ضایعات و هزینه را کاهش خواهد داد.

به گزارش کاشف اسرار،حیدر کامیاب،با بیان این مطلب،افزود: با رعایت نکات و دستور العمل ها شاهد کنترل، کاهش ریزش دانه و شکستگی و همچنین پوست کندن دانه در هنگام برداشت شالی خواهیم بود.

وی ادامه داد: بهترین ساعت درو برنج را صبح ها، حتی الامکان پس از خشک شدن شبنم حدود ساعت ۹ صبح دانست.

این مسئول ،یکی از عوامل موثر و تعیین کننده بر مقدار ضایعات را زمان برداشت عنوان کرد و معتقد است: برداشت زودتر از موعد باعث افزایش دانه های نارس و کاهش درصد برنج سالم در مرحله تبدیل شلتوک می شود و تاخیر باعث افزایش ریزش دانه و خوشه، درنتیجه افزایش درصد شکستگی می شود .

کامیاب خطاب به کشاورزان برنج کار،گفت: زمانی که ۹۰ تا ۹۵ درصد خوشه ها به رنگ زرد روشن درآمده و فقط بخش کوچکی در پایین خوشه به رنگ سبز تیره باشد، زمان خوبی برای برداشت می باشد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :