کاشف اسرار-با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مدیرکل روابط عمومی استانداری در دولت احمدی نژاد،معاون دانشگاه علوم پزشکی استان شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،فردین مهرابیان،اهل مازندران و زمان استانداری”مهدی سعادتی”به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری فعالیت می کرد و استاندار هم مازندرانی بود به سمت سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان شد .

وی که دانش آموخته رشته تحصیلی بهداشت و دارنده رتبه علمی”دانشیار”می باشد پیش از انتصاب به سمت مدیرکل روابط عمومی استانداری و حتی وداع با این سمت،مسئولیت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان بر عهده داشت.

این مسئول پس از وداع با سمت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان،از دی ماه سال ۹۲ مدتی هم به عنوان رئیس دانشکده بهداشت فعالیت می کرد.

مهرابیان ،استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه آموزش بهداشت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیستدانشگاه علوم پزشکی است.

وی حتی نویسنده کتاب هایی تحت عنوانین:”جمعیت و تنظیم خانواده“،مدیریت رفتار سازمانی و داستان های کوتاه اخلاقی و مدیریتی به همراه جملات برگزیده است.

پیش ازوی، محمد عباسی کاکرودی مسوولیت این مهم را برعهده داشت و تاکنون مشخص نشده از این پس در کدام حوزه فعالیت خواهد کرد.

وی

پایان پیام

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :