کاشف اسرار_ با حکم شهردار رشت، مدیر قبلی شهر خلاق خوراک در این نهاد عمومی غیر دولتی تغییر کرد و

با حکم ناصر حاج محمدی؛علی رضا قانع صومعه سرایی به این سمت منصوب و به فعالیت فاطمه قدیمی حرفه در این سمت خاتمه داده شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”قدیمی حرفه”پس از انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک در سال ۹۴ به این سمت منصوب شد .

“قانع صومعه سرایی”متولد خرداد ماه ۶۲ به عنوان مدیر فعلی ،هم زمان مدیریت روابط عمومی شهرداری مرکز و ریاست ستاد اربعین نهاد مذکور بر عهده دارد و طی روزهای آینده تیم اعزامی به عراق جهت حضور در مراسم اربعین همراهی خواهد کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :