کاشف اسرار-شهرداری رشت با داشتن چند هزار نیرو و اختصاص ردیف بودجه های چند صد میلیارد تومانی و هزینه کرد نمودن در بخش های متفاوت که به عنوان نهادی عمومی غیر دولتی محسوب می شود و دارای نیروهای متخصص و کارشناس متعدد می باشد هنوز از در اختیار داشتن سیستم صوت برخوردار نیست.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،طی سالیان گذشته تاکنون حاجات خود را از طریق اجاره به وسیله اشخاص خارج از بدنه خود تامین می کند.

تهیه سیستم صوت خارج از بدنه نهاد مذکور سبب شده احتمالا به صورت ماهیانه مبالغی صرف این بخش بشود به طوری که یکی از تامین کنندگان در برنامه های خارج از محدوده شهر ،استان و…هم دیده شده است.

از بازرس کل گیلان،دیوان محاسبات استان واستانداری به ترتیب به عنوان نهادهای نظارتی و اجرایی تقاضا می شود به این امر رسیدگی نمایند که آیا تهیه سیستم صوت آن هم به صورت مکرر و آن هم بیشتر به وسیله شخصی دارای سن بالا با هویت معلوم قانونی است؟

شخصی اخیرا با یکی از فعالان معروف بخش فرهنگی بدون این که موضوع به وی ربطی داشته باشد دخالت و توهین کرده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :