کاشف اسرار_ با اخذ تصمیم شهردار رشت و صدور ابلاغی، رئیس دبیرخانه مرکزی این نهاد عمومی غیر دولتی تغییر کرد و مدیر جدید مشغول به کار شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار، با تصمیم ” ناصر حاج محمدی ” مریم پرندگان کاظمی پور ” که در دوره های تصدی ” سید محمد علی ثابت قدم ” نصرتی قزوینی نژاد ” ،علی بهارمست ” و”ناصر حاج محمدی به ترتیب به عنوان شهردار ،شهردار،سرپرست شهرداری و شهردار فعالیت داشت با سمت خود وداع کرد.

“پرندگان کاظمی پور”متولد استان قزوین هم اکنون در دفتر مدیریت منابع انسانی شهرداری مرکز مشغول به کار شده است.

جایگزین” پرندگان” محمد صبوری ” با سابقه ریاست دبیرخانه پیش از “بهرام شریف”شده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :