کاشف اسرار-یکی از مراحل اداری مرسوم در بیمارستان ها و قبل از عمل جراحی،اخذ رضایتنامه یا برائت نامه از بیمار یا همراهان وی می باشد. برخلاف باور غلط مردم و پزشکان اخذ چنین سندی تاثیری بر سلب مسولیت پزشکان، در صورت عدم رعایت موازین فنی ندارد.

به عبارت دیگر چنانچه پزشک بر اثر اهمال،تقصیر یا عدم رعایت موازین فنی ، موجبات خسارت جانی یا جسمی به بیمار را فراهم آورد حتی با وجود گرفتن برائت یا رضایتنامه، به موجب قانون مسول جبران خسارات و مستوجب مجازات خواهد بود.

🔷در این موارد بیمار یا اولیای دم، باید اقدام به طرح شکایت در دادسرای محل وقوع جرم کنند که بعد آن موضوع جهت احراز تقصیر به پزشکی قانونی یا هیات های انتظامی نظام پزشکی ارجاع میگردد .

در صورت مقصر بودن پزشک، میزان تقصیر، مشخص و دادگاه نیز در صورت تایید این نظریه بر اساس آن، پزشک را محکوم به پرداخت دیه یا تعزیر ( چنانچه تقصیر پزشک، منتهی به فوت بیمار گردد یک تا سه سال حبس تعزیری دارد) خواهد کرد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :