کاشف اسرار- مدیریت سابق کارخانه آسفالت سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت عزل خودش از این سمت را مورد تائید قرار داد.

“سید حامد خدمت بین دانا” در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار،عزل خود را در پی بازدید شهردار رشت از محل فعالیت این کارخانه عنوان کرد.

به گفته این مدیر معزول،کارخانه آسفالت یکی از واحدهای سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری بوده و مستقل نیست و فاقد واحد مالی مستقل است.

بنا به اخبار دریافتی “خدمت بین دانا”پس از عزل به واحد فنی منطقه ۳ شهرداری منتقل شده و وی برادر”سید مجتبی”به عنوان سرپرست شهرداری در زمان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :