کاشف اسرار- نخستین آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شد.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از وبدا گیلان،در نخستین آزمون صلاحیت بالینی،  که با حضور 25 تن از دانشجویان هوشبری ورودی ۹۴ دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان – لنگرود در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد،  مهارت علمی و عملی دانشجویان در هشت ایستگاه مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

 گفتنی است؛ در تابستان سال جاری نیز آزمون مشابهی ویژه دانشجویان اتاق عمل برگزار شده بود

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :