کاشف اسرار-شهردار رشت با برگزاری مراسمی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر،رزمنده دوران دفاع مقدس و از مدافعین حرم را به عنوان مشاور اجرائی شهردار معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با حکم”ناصر حاج محمدی”،”محمود باقری خطیبانی”از مخالفین “سید محمد علی ثابت قدم”از شهرداران اسبق این شهر به سمت مشاور شهردار منصوب شد.

دکتر ناصر حاج محمدی در مراسمی با حضور شماری از مدیران شهردار، محمود باقری خطیبانی را به عنوان مشاور اجرایی شهردار رشت معرفی کرد.

در حکم انتصاب شهردار رشت خطاب به محمود باقری خطیبانی آمده است : با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی و به لحاظ ایجاد روابط دوسویه بین وظایف شهرداری و توسعه همه جانبه شهر رشت به موجب این حکم به عنوان “مشاور اجرایی شهردار رشت” منصوب می گردید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و بهره گیری از تجارب سالهای متمادی خدمت در حوزه های مختلف و استفاده از ظرفیتها و استعدادهای موجود با هدف ارتقای بسترهای لازم جهت کارآمد سازی شهرداری و تعامل دو سویه با سایر دستگاه های اجرایی و دولتی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان فرهیخته و شریف را فراهم آورید.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :