کاشف اسرار-مرداد ماه امسال بود سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خویش حکم مجازات کیفری رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان منصوب در ۴ تیر ماه ۹۱ و هم زمان با فعالیت دولت “محمود احمدی نژاد”و معزول در شهریور ۹۶ مقارن با فعالیت دولت”حسن روحانی”عزل شد.اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بنا به اظهارات غلام حسین اسماعیلی در این جلسه برگرفته از رسانه های متعدد،”علی منتظری گل سفیدی” به پنج سال حبس،۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجلس اسلامی افرادی که به حبس تا ۵ سال محکوم می شوند مشمول درجه ۴ می شوند.

محکومیت و اعلام حبس برای این شخص حقوقی در حالی می باشد وی هم زمان با فعالیت در سازمان صمت گیلان،عضو و دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی معدن ایران در رسته”پی جویی و اکتشاف” است و عضویت تا لحظه انتشار این گزارش پابرجاست و لغو نشده است!

به استناد مواد ۳۸ و ۴۰ قانون سازمان نظام مهندسی معدن ایران،یکی از شروط لغو عضویت در این تشکیلات،نداشتن محکومیت کیفری قطعی به محرومیت از اشتغال است.

النهایه انتظار می رود دست اندرکاران امر در سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سایر مراجع ذی صلاح قانونی در کشور علی الخصوص استان گیلان هر چه سریعتر نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازند آیا استمرار عضویت”علی منتظری گل سفیدی”در سازمان نظام مهندسی مذکور قانونی است یا خیر؟

پایان پیام

به استناد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :