به کاشف اسرار-فاطمه قدیمی حرفه”،مرتضی عاطفی نشرودکلی “و “سیده مریم رضا طبع ازگمی”از کارکنان و مدیران سابق شهرداری رشت محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”عاطفی نشرود کلی”مامور خدمت از شهرداری رشت،۱۴ بهمن ماه ۹۶ به سمت مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان منصوب شد و فروردین ماه امسال با این سمت وداع کرد،بنا به شنیده ها وی هم اکنون کارشناس مدیریت درآمدهای شهرداری رشت در محله استادسرا رشت است.

“فاطمه قدیمی حرفه”از خرداد ماه ۹۴ تا خرداد ماه سال جاری به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری رشت فعالیت می کرد ولی بنا به شنیده ها به عنوان کارشناس سازمان آرامستان های شهرداری مستقر در باغ رضوان ،جاده رشت به تهران فعالیت می کند.

“سیده مریم رضا طبع ازگمی”یک دفعه خرداد ماه سال گذشته به سمت خارج از چارت مدیر اجرائی ارتباط با رسانه ها حوزه دفتر شهردار منصوب و تا اوایل شروع به کار فعالیت “ناصر حاج محمدی “به عنوان شهردار فعلی رشت فعالیت کرد ولی هم اکنون “کارشناس”دفتر پژوهس”ستاد مرکزی شهرداری “است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :