کاشف اسرار-مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان از تبرئه شدن تعداد ۹ نفر از پرسنل این دستگاه اجرائی با صدور دادنامه ای از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خبر داد.

شهرود امیر انتخابی هشتبری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار در حوزه اجتماعی،اظهار کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرکل سابق و تعدادی از پرسنل اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان نیمه دوم مهرماه جاری در رشت برگزار شد.

وی با اعلام تبرئه شدن ۹ نفر از کارکنان کارشناس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان از ذکر نام و نام خانوادگی آنان به دلیل مفتوح بودن پرونده تعدادی دیگر از کارکنان و عدم افشای هویت آنان تا زمان صدور رای قطعی خودداری کرد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :