کاشف اسرار-مدیر عامل خانه مطبوعات گیلان روز گذشته از برگزاری انتخابات این موسسه صنفی برای انتخاب بازرسان در روز آینده از ساعت ده تا ۱۲ صبح خبر داد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،کریم خورسندی مژدهی در این گفتگو تعداد اعضای اصلی و افتخاری را به ترتیب ۲۵۸ و ۱۴ نفر اعلام کرد

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،یکی از اعضای خانه مطبوعات استان یعقوب امیری می باشد که چند سالی می باشد از طریق روزنامه سوال و جواب به مدیر مسوولی کریم خورسندی مژدهی و مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان به عضویت این موسسه صنفی تحت عنوان خبرنگار در آمده است.


این شخص به اصطلاح خبرنگار که همزمان کارمند شهرداری رشت بوده از سال گذشته تا ماه قبل مدیر مالی نهاد مذکور بوده و بیش از یک ماه به دلیل تحصیل در خارج از این سمت وداع کرده و احتمالا اروپا رفته است.

اگر ترک وطن توسط امیری صورت گرفته باشد این سوال در ذهن تداعی شده با توجه به اینکه یکی از شروط عضویت در خانه مطبوعات تابعیت داشتن در ایران و از سویی دیگر استمرار عضویت،اقامت داشتن در محل فعالیت خانه مطبوعات است؛ اگر ترک وطن کرده باشد و در حوزه فعالیت خانه مطبوعات ساکن نیست؛ آیا استمرار عضویت نامبرده در موسسه صنفی مذکور و شرکت در انتخابات بازرسی روز جاری قانونی است؟

از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و هم چنین مدیر خانه مطبوعات استان و سایر نهادهای نظارتی درخواست میشود هر چه سریعتر برابر مستندات و موازین قانونی نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازند

@kashef_asrar

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :