کاشف اسرار-یک شهروند ایرانی از عدم تسلط و دانش حقوقی و بی توجهی مدیر سرمایه انسانی شهرداری رشت و هم چنین بی توجهی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این نهاد علی رغم داشتن مدرک دانشگاهی در رشته حقوق به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاات به شدت انتقاد کرد.

خلیل اخوان اصغری در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار با اشاره به ثبت درخواست خویش برای دریافت مکاتبات شخصی از شهرداری رشت به وسیله سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۱۷ آذر ماه امسال،اظهار کرد:”علی رضا قانع صومعه سرایی”طبق قانون مذکور موظف بود حداکثر ده روز کاری پاسخ بدهد.

وی با بیان این که مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ظرف حداکثر ده روز کاری پاسخ بدهد روز دوم بهمن یعنی پس از گذشت ۴۵ روز پاسخ داد که این بی توجهی به قانون تخلف محرز است.

این شهروند ایرانی و فعال رسانه ای،متذکر شد:طبق مستندات موجود مدیر سامانه مذکور علی رغم این که ۱۷ آذر ماه درخواست متقاضی دریافت کرده،ولی ۳۰ آذر ماه با مدیر سرمایه انسانی شهرداری مکاتبه کرده و “حسین احمدی”با بی توجهی و تمرد از قانون روز یکم بهمن ماه جاری پاسخ داد که این امر خلاف قانون است.

اخوان اصغری،خاطر نشان کرد:مدیر سرمایه انسانی شهرداری به جای این که گردنش در برابر قانون از مو باریک تر باشد و به آن پای بند باشد و درخواست بنده طبق ضوابط اجابت کند برای دریافت مکاتبات درخواست کرده به استانداری مراجعه بشود.

وی خطاب به مدیران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و هم چنین سرمایه انسانی شهرداری رشت هشدار داد:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر می باشد برابر ماده سوم شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری به شماره ۲۴۵۴۱۱ مورخ دهم آذر ماه امسال،متقاضی یک سند اداری می تواند سند مورد نظر خود را حسب مورد از موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است،اخذ کند.بنابراین پاسخ دریافتی از شهرداری صراحتآ سرپیچی از قانون است.

نتیجه تصویری برای علی رضا قانع شهرداری
نتیجه تصویری برای حسین احمدی منابع انسانی شهرداری رشت
Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :