کاشف اسرار – سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش گفت : یکی از دوستداران محیط زیست به نام رستگار، ساکن روستای جیر گوابر از توابع بخش رانکوه حین کار در باغ چای خویش متوجه شد که قرقاول ماده که روی تخم های خویش خوابیده بود توسط شغال شکار گردیده و تخم های قرقاول داخل لانه را به منزل آورده و توسط مرغ محلی  جوجه آوری کرد که با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش با نگهداری جوجه ها درمحل اصلی و زیستگاه خود با توجه به رسیدن به شرایط مطلوب پرواز  آنها را رهاسازی کرد.


لطیف جواهر دشتی ، افزود : این پرنده بومی حاشیه دریای خزر، بیشتر از برگ درختان، حشرات، دانه‌ها و میوه‌های جنگلی به ویژه تمشک تغذیه می‌کند.قرقاول یا تورنگ در ارتفاع کم پرواز می‌کند و مدت پرواز او کوتاه ‌است، سرشماری قرقاول با روش نمونه گیری، مشاهده مستقیم و یا ثبت صدا انجام می شود.
قرقاول از پرندگان حمایت شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ضرر و زیان هر طاقه قرقاول ۶ میلیون ریال می باشد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :