کاشف اسرار-چند هفته ای از زمان رسانه ای شدن موضوع پذیرش استعفای مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان مامور به خدمت از شهرداری رشت می گذرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”مرتضی عاطفی نشرود کلی”اهل نشرود کل بخش سنگر شهرستان رشت ولی متولد در استانی دیگر،جزو نیروهای غیر بومی محسوب می شود در بهمن ماه 96 از شهرداری رشت به استانداری گیلان مامور به خدمت بود.

وی جزو نیروهای دارای قرارداد استخدام موقت شهرداری ها در زمان مامور به خدمت به شمار می آمده و دارای فیش حقوقی حدود 16 میلیون ریالی بوده است.

آیا صحت دارد این کارمند شهرداری که دارای مدرک تحصیلی لیسانس حساب داری می باشد در زمان فعالیت در سمت مدیرکل روابط عمومی استانداری ،حقوق و مزایای خود را زمان خدمت در استانداری دریافت می کرده است ؟

اگر چنین چیزی محرز نیست،استانداری،شهرداری یا کارمند مذکور به سرعت مدارک متقن در اختیار بگذارند تا منتشر بشود.

از زمان پذیرش استعفای”عاطفی نشرود کلی”چند هفته ای سپری شده و این سئوال در ذده و یا به محل تداعی شده آیا وی هم چنان در استانداری مشغول به خدمت می باشد و یا به محل کار قبلی خویش،یعنی”شهرداری”بازگشت کرده است؟محل خدمت جدید کجاست؟

آیا حقوق و مزایا همچون مدیران کل در زمان فعالیت به عنوان مدیرکل روابط عمومی دریافت می کرده است؟آیا پس از استعفا دریافت می کند یا خیر؟با مستندات پاسخ بدهند

با توجه به این که رسانه ها رسالت تنویر افکار عمومی بر عهده دارند و علاوه بر آن طبق تاکیدات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست های رشد و توسعه ایران اسلامی باید بر ارکان مختلف نظام نظارت داشته باشند از استانداری گیلان و شهرداری رشت به ویژه مدیر سرمایه انسانی این نهاد”درخواست می شود هر چه سریعتر با ارائه مستندات پاسخ بدهند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :