کاشف اسرار-سازمان منطقه آزاد انزلی بنا به شنیده ها از برخی اشخاص فعال در این محدوده بابت تقسط عوارض چک هایی با سر رسید ماهیانه با سود 18 درصد دریافت کرده است.

به گزارش کاشف اسرار،سرمایه گذاران برای تضمین تقسیط بدهی،چک هایی به سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه داده اند ولی به دلیل اعمال تحریم های بی رحمانه امریکا، بروز بحران های مختلف از آبان ماه تاکنون که در برگیرنده:اغتشاش پس از گرانی بنزین،بارش سنگین برف و هم اکنون شیوع کرونا ویروس بوده نتوانسته اند درآمد زایی کافی داشته باشند.

تعطیلی واحدهای تجاری و گردشگری فعال در محدوده فاز تجارت و گردشگری و هم چنین انتزاع شهرستان های آستانه اشرفیه و رشت از محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی مزید بر علت شده و برخی از سرمایه گذاران نگران عدم تعویق وصول چک های خود می باشند.

ناگفته نماند برخی از افراد بر اساس طرح جامع نسبت به خرید اراضی در بخش هایی از محدوده منطقه آزاد انزلی اقدام کرده اند،ولی به دنبال رای دیوان عدالت اداری شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه از این محدوده منتزع و مشتریان رغبتی به خریداری املاک ندارند و این هم مزید بر علت و نگرانی سرمایه گذاران شده است

انتظار می رود همان طور که در اخبار دیده و شنیده شده است بانکها و وزارت نیرو دریافت مطالبات خودشان به تاخیر انداخته اند و یا مالکین برخی واحدهای تجاری به دلیل رکود بازار از دریافت مال الاجاره خویش صرف نظر کرده اند،حداقل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی وصول چک های دریافتی از افراد به تاخیر چند ماهه بیاندازد و هر چه سریعتر نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :