کاشف اسرار-اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه هشتاد برای برخورداری اصحاب رسانه از سهام عدالت،مکاتباتی انجام داد و ثبت نام صورت گرفت.

به گزارش کاشف اسرار،به دنبال فراخوان این اداره کل،اصحاب رسانه نسبت به ثبت نام کردند ولیکن متاسفانه با گذشت یک دهه به برخی از اصحاب رسانه،سهام عدالت تعلق نگرفت و طعم بی عدالتی چشیده شد.

از معاونت مطبوعاتی و هم چنین اداره کل مطبوعات داخلی درخواست می شود به صورت متقن و ارائه اسناد هر چه سریعتر پاسخ بدهند چرا علی رغم ثبت نام،به برخی از اصحاب رسانه سهام عدالت تعلق نگرفت؟

برای روشن گری لازم است هر چه سریعتر لیست اخذ شده در نیمه دوم سال 1388 مبنی بر ثبت نام از اصحاب رسانه و هم مکاتبات صورت گرفته و پاسخ دریافتی برای تنویر افکار عمومی منتشر بشود تا مشخص بشود چرا حق عده ای تضییع شده است؟

سهام عدالت در ایران؛ از 'روش مستقیم' تا 'سود و زیان' و آنچه باید ...

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :