کاشف اسرار-کاشف اسرار-وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه پنجم آبان ماه ماه 95به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ مورخ ۹۲/۶/۵ نسبت به تعیین یک عضو موظف هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد صنعتی و تجاری انزلی ، به مدت 3 سال اقدام کرد.

به گزارش کاشف اسرار،طبق این تصویب نامه ” وحید طالب پور امیر هنده” از کارکنان قدیمی و اهل شهرستان آستانه اشرفیه” جایگزین ” محمد جعفر علی زاده علی سرایی” تعیین شد و همان روز به تصویب رئیس جمهوری رسید.

از زمان اتمام دوره فعالیت سه ساله وی،ده ماه سپری شده و تاکنون تمدید عضویت و یا جایگزینی شخصی دیگری در روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه منتشر نشده است،نام و نام خانوادگی اش در سایت اینترنتی منطقه آزاد انزلی هم چنان به چشم می آید !

از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه یاد شده تقاضا می شود در راستای تنویر افکار عمومی و نیز  توجه به منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید و نیز مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری و تاکید بر پاسخگویی،هر چه سریعتر در این باره با ارائه مستندات پاسخ بدهند،دلیل عدم حذف چیست؟چنان چه با تمدید عضویت موافقت شده چرا در سایت روزنامه رسمی منتشر نشده است؟

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند،حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

قضاوت را به خوانندگان می سپاریم…….

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :