کاشف اسرار-وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که در جلسه 12 شهریور ماه سال جاری برگزار شد، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی معرفی شدند.

به گزارش کاشف اسرار، ” محمد حسین قربانی پینچاه” جایگزین ” وحید طالب پور امیر هنده”به عنوان عضو موظف و عضویت غیر موظف ” هرمز ربانی ” به مدت سه سال منصوب شدند و این تصویب نامه در 12 ۰6/ ۱۳۹9 به تایید رییس جمهوری رسید.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :