کاشف اسرار – فرماندار فومن با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری (مد) که “حجاب و عفاف، علاوه بر این که حکم الهی است، از عوامل اقتدار ملی است که دشمن آن را نشانه گرفته و به دنبال آسیب زدن به اقتدار ملی است،” اظهار کرد: دشمن به دنبال آسیب زدن به فرهنگ عمومی کشور از طریق ترویج ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی است.

موسی فکور پاشاکی ؛ طی سخنانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فومن با اشاره به ظرفیت کار فرهنگی و هنجارسازی در جامعه، خواستار توجه دوباره به مساله امر به معروف و نهی از منکر با شیوه های نوین و مطابق ویژگی های جامعه شد و افزود: نگاه سیاسی و حزبی به مسائل این چنینی که بی تردید نقشه دشمن بوده، باعث آسیب به کارایی مساله امر به معروف می شود و ضرورت دارد توسط متخصصان فرهنگی و نیروهای ارزشی، مورد توجه قرار گیرد تا اثرگذاری آن مطلوب و ملموس باشد.

وی با اشاره به لزوم کار بیشتر در آموزش و پرورش، وجود هزاران مصداق تربیت درست اسلامی و فرهنگ معنوی در نسل جدید، از هیآت مذهبی تا مدافعین حرم را نمونه بارز نسل پرورش یافته انقلاب دانست و تاکید کرد: نباید نا امید بود زیرا در فضای فعلی می توان از همین ظرفیت های مخاطره ساز از قبیل فضای مجازی به نفع ارزش های دینی بهره برداری کرد.

این مسئول با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات فرهنگی بیشتر، توجه به آسیب شناسی فرهنگی و برگزاری نشست های اجتماعی و آسیب شناختی هدفمند با محتوای مناسب را پیشنهاد داد و بیان کرد: فضاسازی برای ترویج عفاف و حجاب از بایسته های امروز جامعه است که با همراهی ادارات و متولیان به نتایج مطلوبی خواهد رسید.

فکور پاشاکی ” با اشاره به این که نباید مایوس باشیم، خواستار هوشیاری و ابتکار مسئولین در زمینه آسیب های اجتماعی و فرهنگی شد و در پایان، بر لزوم برنامه ریزی فرهنگی مساله محور تاکید کرد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :