کاشف اسرار – فرماندار ماسال ، تاکید کرد : توجه ویژه به کالای اساسی و کالاهای تنظیم  بازاراعم از مرغ، برنج، شکر،روغن ودیگر ارزاق عمومی باید تحت هر شرایطی جذب شود،

غلام رضا گیل چالانی ” طی سخنانی در کارگروه تنظیم بازار شهرستان ماسال ، اظهار کرد :  تشدید بازرسی ها در صنوف مختلف به جهت درج قیمتها و تامین و توزیع کالاهای اساسی را ضروری دانست وافزود: مشکل کارتخوانهای نانوایان در اسرع وقت پیگیری و مرتفع شود.

وی با اشاره به تفاوت قیمت میوه تره بار در مقایسه با شهرستانهای مجاور تاکید کرد: مجمع امور صنفی و اعضای تنظیم  بازار علت گرانی را مورد بررسی کرده و ضمن گزارش،در اسرع وقت مرتفع گردد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ماسال “درخصوص نرخ  تبدیل شلتوک به برنج تصریح  کرد: در راستای مصوبات تنظیم بازار استان و تصویب نرخ تبدیل شلتوک به برنج در سال ۱۴۰۱کارخانه های بدون رتبه و معمولی هر کیلو گرم شلتوک به برنج به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال  یا۲/۴ کیلوگرم برای ۱۰۰کیلو گرم شلتوک دریافت نمایند.

گیل چالانی ” بیان کرد نرخ تبدیل  هر کیلو گرم  شلتوک به برنج در کارخانه رتبه ۲ معادل ۱۷/۵۰۰ریال یا ۲/۵کیلوگرم برنج سالم برای هر ۱۰۰ کیلوگرم می باشد.

وی نرخ تبدیل هر کیلو گرم شلتوک به برنج در کارخانه های رتبه ۱  معادل ۱۹۰۰۰ریال یا ۲/۷کیلوگرم برنج سالم برای هر ۱۰۰ کیلوگرم شلتوک میتوانند از کشاورزان یا تبدیل کنندگان دریافت نمایند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :