کاشف اسرار – مدیرکل دفتر امور روستایی گیلان، با اشاره به انجام تفکیک از مبدا زباله در ۶۰۰ روستای استان ، گفت: هفت روستا را به عنوان پایلوت طرح مپ انتخاب کردیم.

یاور پیر علایی با اشاره به اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند روستایی تحت عنوان «مپ» در استان گیلان، اظهار کرد: مدیریت پسماند روستایی دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.

وی با بیان اینکه تفکیک از مبدا زباله را به صورت پایلوت اجرایی کردیم و نتیجه هم گرفتیم، افزود: هفت روستا به عنوان پایلوت آموزش های لازم را توسط بخشداران و دهیاران دیدند و متناوب این آموزش ها برای تفکیک از مبدا زباله اقدام به جمع آوری سطح های زباله در این روستاها کردیم.

این مسئول در گفت وگوی تلویزیونی، با اشاره به همکاری خوب مردم در این هفت روستا با طرح مپ، عنوان کرد: مردم روستایی مانند زمان های قدیم از زباله های تر، کمپوست تولید می کنند.

پیر علایی با اشاره به همکاری خوب بخشداران و دهیاران جهت جمع آوری پسماندهای خشک از مردم روستایی، خاطرنشان کرد: زباله های تر نیز در خانه ها تبدیل به کمپوست می شود.

وی از برگزاری ماهانه کمیته پسماند گیلان به ریاست استاندار خبر داد و بیان کرد: فرمان داران نیز روسای کمیته های شهرستانی پسماند هستند و لذا طی یک سال گذشته دغدغه اصلی استان مدیریت پسماند بوده است و باید این مشکل استانی را حل کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی گیلان با بیان اینکه دهیاران را مکلف به تفکیک از مبدا زباله ها کردیم، یادآور شد: همه دهیاران دوره آموزشی لازم را دیده اند، زیرا آموزش حلقه مفقوده در مدیریت پسماند است و قطعا با آموزشی همگانی از طریق دستگاه ها و رسانه ها نتیجه خوبی می گیریم.

پیر علایی با بیان این که در حال حاضر ۴۷ دهیاری جمع آوری پسماند را انجام می دهند، تصریح کرد: نظارت و راستی آزمایی تفکیک از مبدا را جزئی تر کردیم و لذا 1 هزار و 864 دهیاری استان را در قالب ۱۱۲ دهستان تقسیم کردیم و هر مرکز دهستان چند دهیاری را آموزش می دهد.

وی با اشاره به انجام تفکیک از مبدا زباله در ۶۰۰ روستای گیلان، اظهار کرد: اگر یک مرحله در چرخه پسماند انجام نشود، کل چرخه به مشکل بر می خورد و لذا جمع آوری زباله خشک و تبدیل زباله تر به کمپوست بسیار مهم است.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :