در راستای دست یابی به اهداف دولت سیزدهم و ارتقای شاخص های زیرساخت صنعت گردشگری کشور در سطح بین المللی؛ تفاهم نامه همکاری  سازمان منطقه آزاد انزلی با هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری(صبا عمران) از سوی اکبر نیازی عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان و ابوالفضل شاه علی مدیرعامل شرکت مزبور منعقد شد.

عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان در جریان انعقاد تفاهم نامه با بیان اینکه نخستین منطقه آزاد شمال ایران به عنوان یکی از کانون های اصلی تجارت و گردشگری کشور؛ با دسترسی مناسب جاده ای، هوایی، بندری و ریلی و قرارگیری در پهنه ژئو پلتیک منطقه و شاهراههای ترانزیتی کریدورهای بین المللی به ویژه شمال – جنوب دارای ظرفیت ها و فرصت های متنوعی در زمینه های مختلف است، افزود: سرمایه گذاری در بخشهای موضوع این تفاهم نامه دارای دستاوردهای با ارزشی برای کشور و منطقه خواهد بود و سازمان منطقه آزاد انزلی در رویکرد جدید عرضه بسته های سرمایه گذاری خود همگام با سیاست های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ضمن دعوت و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در رویدادها و نمایشگاههای مختلف؛ سیاست رفع موانع پیش رو و ضابطه زدایی و تسهیلگری در فرآیندهای انجام کار جهت پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری توافق شده در دستور کار قرار دارد.

نیازی اضافه کرد: در طرح های سرمایه گذاری بزرگ نحوه تأمین منابع مالی و تنظیم جدول زمانبندی دقیق با لحاظ چگونگی اجرای فعالیتها در حوزه های مختلف کاری و فرآهم نمودن بسترهای مورد نیاز بسیار مهم ارزیابی می شود؛ موضوعی که لحاظ شدن آن جزئیات در قرارداد نهایی الزامی می نماید.

ابوالفضل شاه علی مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشتگی کشوری(صبا عمران) با قدردانی از رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در حمایت از سرمایه گذاری های مشارکتی؛ ضمن برشمردن توانمندیهای هلدینگ متبوع خود؛ گزارشی از طرح های سرمایه گذاری متعدد در دست اجرا این مجموعه در استانهای مختلف کشور ارائه نمود و گفت: با سابقه و تجربه مفیدی این هلدینگ در اجرای طرح های مشابه در سطح کشور، تأمین منابع مالی این طرح سرمایه گذاری به خوبی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به امکان بهره گیری از ظرفیت جامعه بازنشستگان کشوری در بخش مسکونی این طرح عنوان کرد: با توجه به ماهیت بلند مرتبه بودن این طرح لازم است طراحی و اجرای طرح سرمایه گذاری خصوصاً در بخش اقامتی و هتلینگ به صورت متمایز و خاص با بهره گیری از فناوریهای نوین در سطح شمال کشور اجرا گردد تا بتواند در بخش جذب گردشگران داخلی و خارجی جهش قابل توجه ای در سطح منطقه ایجاد نماید.

گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه منعقده، مقرر شد؛ طرفین ظرف چند ماه در خصوص دست یابی به قرارداد نهایی بابت ساخت، احداث و بهره برداری از پروژه برج بلندمرتبه مسکونی، تجاری و اقامتی ۵ ستاره در زمینی به مساحت حدود ۴۰ هزار متر مربع در مرکز منطقه آزاد انزلی مشتمل بر زیر بنایی بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع همکاری و مشارکت نمایند.

بر این اساس در طی چند ماه آینده هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشتگی کشوری با ارائه نقشه ها و مشخصات اجرای دقیق طرح مزبور برای اخذ مجوزات لازم از دستگاههای ذی ربط با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام؛ و سهم این شرکت از طرح مشارکتی تأمین کل سرمایه و اجرای کامل طرح خواهد بود و سهم سازمان منطقه آزاد انزلی نیز زمین و پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده است.

پیش بینی می گردد در صورت توافق نهایی و انعقاد قرارداد اجرایی این طرح یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری شمال کشور در منطقه آزاد انزلی اجرا و عملیاتی شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :