کاشف اسرار – معاون توسعه و پشتیبانی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان عنوان کرد؛ در راستای خدمت رسانی بهتر و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی ۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات داروخانه های طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان پرداخت گردید.

حمید ربیعی پور ” با اعلام خبرپرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات داروخانه های طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان  اظهار داشت، از مهمترین اهداف مدیریت درمان تامین اجتماعی  ارائه خدمات با کیفیت به بهترین شکل به بیمه شدگان است، به همین جهت افزایش تعامل و رفع دغدغه های کلیه طرفهای قرارداد را در اولویت قرارداده است.
وی افزود، مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ازطریق عقد قرارداد با 2 هزار و 262 مرکز درمانی در حوزه درمان غیر مستقیم  به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات درمانی ارائه می نماید
شایان ذکر است مدیریت درمان گیلان علاوه بر حوزه درمان غیر مستقیم، با دارا بودن سیزده مرکزدرمانی و دو بیمارستان در سطح استان به صورت مستقیم به  بیمه شدگان تامین اجتماعی استان خدمات درمانی ارائه مینماید.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :