کاشف اسرار –ظاهر محمد رییس اتاق بازرگانی عمان با محمد سجاد سیاهکار زاده رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان دیدار و در خصوص ساز و کارهای توسعه روابط به گفتگو پرداختند.

در این دیدار که جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی کشور عمان حضور داشتند، دوطرف درباره راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت ها و فرصت‌های همکاری در حوزه های ترانزیت کالا در مصر کریدور شمال جنوب، توسعه همکاری ها در ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای کاسپین گفتگو کردند.

گفتنی است در این نشست که معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و حوزه بندری سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند، توضیحاتی در خصوص مزیت های قانونی، توانمندی های بندری با وجود دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی، اتصال قریب الوقوع به خط ریل سراسری ایران و سایر مزایا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور ارائه شد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :